بایگانی‌ پژوهشگران زرتشتی
پژوهشگران زرتشتی در همایش پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا ۱۱ مهر ۱۳۹۸

پژوهشگران زرتشتی در همایش پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا

دکتر کتایون مزداپور و دکتر فرزانه گشتاسب، پژوهشگران زرتشتی زبان‌های باستانی در همایش مروری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا و بزرگداشت پروفسور آلبرتو کانترا به سخنرانی می‌پردازند.