مرور برچسب

کارگردان‌های ارمنی

ارمنی‌های سینمای ایران؛ از اولی‌ها تا فجری‌ها 

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، قدمت زیست ارامنه در ایران به حدود چهارصد سال پیش و سلطنت شاه عباس صفوی می‌رسد که از مناطق کوهستانی شمالی به دشت‌های مرکزی ایران کوچ کردند. در این سال‌ها هنرمندان و متخصصان…