بایگانی‌ یهودیان مراکش
انتخابات یهودیان در مراکش پس از ۵۰ سال برگزار می شود ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتخابات یهودیان در مراکش پس از ۵۰ سال برگزار می شود

وزارت کشور مراکش از دستور پادشاه این کشور برای برگزاری نخستین انتخابات هیئت نمایندگی یهودیان پس از ۵۰ سال خبر داد.

انتخابات یهودیان در مراکش پس از ۵۰ سال برگزار می شود ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتخابات یهودیان در مراکش پس از ۵۰ سال برگزار می شود

وزارت کشور مراکش از دستور پادشاه این کشور برای برگزاری نخستین انتخابات هیئت نمایندگی یهودیان پس از ۵۰ سال خبر داد.