مرور دسته

زن و خانواده

از گذشته تاکنون مسئله زن و حقوق زنان از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها، ادیان، جوامع و مکاتب بوده و به‌ویژه در دهه‌های اخیر به عنوان مسئله‌ای استراتژیک در مجامع فرهنگی، حقوقی و سیاسی جهان به شمار آمده است.

بحران هویت زن و به تبع آن خانواده، دیدگاه‌های منفی نسبت به زن و ابعاد شخصیت و نقش او، ‌دوری از معنویت، کم‌فروغ شدن التزام اخلاقی و سست شدن پای‌بندی به ارزش‌های انسانی و خلأ حاکمیت اندیشه و تعالیم دینی و الاهی، هر روز بیش از پیش موضوع زن، حقوق، جایگاه و نقش او در جامعه را با چالش و حتی بن‌بست مواجه کرده است.

محمد شحرور؛ زن در اسلام

در طول تاریخ اسلامی، دانشمندان و متفکران مسلمان، ناخواسته و ناآگاهانه مرتکب خطاهایی در فهم صحیح از قرآن شده‌اند. این تفکرات ناروا سبب شده است تا برخی از حقوق زنان نادیده انگاشته شود.

فاطمه مرنیسی؛ حقوقِ مغفول مانده زنان

فاطمه مرنیسی (۱۹۴۰-۲۰۱۵) از نواندیشان مراکشی محسوب می‌شود. عمده تأملات وی در خصوص زن در اسلام است. مرنیسی معتقد است که بدفهمی بزرگی درباره متون دینی در جوامع اسلامی اتفاق افتاده است. این بدفهمی از…

نقش و جایگاه زنان در الهیات رهایی‌بخش

الهیات رهایی‌بخش یکی از الهیات‌های قرن بیستم که خواستار برابری زن و مرد در امور دینی، اجتماعی و تحقق مساوات و عدالت اجتماعی در جوامع، به‌خصوص کشورهای آمریکای لاتین هستند.

احیاگری تفکر دینی، مطالبات زن مسلمان و خیزش دو تفکر «فمینیسم اسلامی» و «اجتهاد اصولگرا»

جریان فکری «فمینیسم اسلامی» اقدامی در راستای ضرورت فوق برای حل مسائل زن مسلمان بود. برخی اندیشوران زن در جوامع اسلامی این جریان فکری را یک خیزش نامیدند که با خوانشی متفاوت مسائل زنان را بازاندیشی کرده…