مرور دسته

زن و خانواده

از گذشته تاکنون مسئله زن و حقوق زنان از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها، ادیان، جوامع و مکاتب بوده و به‌ویژه در دهه‌های اخیر به عنوان مسئله‌ای استراتژیک در مجامع فرهنگی، حقوقی و سیاسی جهان به شمار آمده است.

بحران هویت زن و به تبع آن خانواده، دیدگاه‌های منفی نسبت به زن و ابعاد شخصیت و نقش او، ‌دوری از معنویت، کم‌فروغ شدن التزام اخلاقی و سست شدن پای‌بندی به ارزش‌های انسانی و خلأ حاکمیت اندیشه و تعالیم دینی و الاهی، هر روز بیش از پیش موضوع زن، حقوق، جایگاه و نقش او در جامعه را با چالش و حتی بن‌بست مواجه کرده است.

جنبشی برای خنثی کردن تعصبات مذهبی؛ اتحاد زنان مسلمان و یهودی در انجمن خواهری سلام شالوم

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ زنان مسلمان و یهودی در توپکای کانزاس گرد هم آمده‌اند و انجمنی به نام «انجمن خواهری سلام شالوم» تأسیس کرده‌اند. اعضای این انجمن به طور منظم با یکدیگر دیدار می‌کنند و در…

ازدواج در مسیحیت

ردنا (ادیان نیوز)/ دین مسیحیت، همانند سایر ادیان ابراهیمی، روابط جنسی را تنها در شکل محدود آن می‌پذیرد.از این رو، روابط لجام‌گسیخته، به شدت محکوم است.کتاب مقدس مسیحیان، با تأکید فراوان از مسیحیان…