دانش آموزان عربستانی مدرسه را “قفل” کردند

به گزارش ادیان نیوز، به دنبال این اقدام دو دانش آموز عربستانی، دفتر مدیریت مدرسه برای شکستن قفل و زنجیر به یک آهنگر متوسل شد و این ماجرای تکراری را به اطلاع پلیس رساند.
روزنامه “القدس العربی” به نقل از سخنگوی پلیس شهر تبوک نوشت: با توجه به تکراری بودن مساله قفل زدن به در این مدرسه پسرانه، پلیس این موضوع را پی گیری و عاملان آن را بازداشت کرد.
خاطرنشان می شود که بازداشت شدگان، دو دانش آموز ۱۵ و ۱۷ ساله همین مدرسه هستند و پس از اعتراف به جرم خود، تحویل مراجع قانونی داده شدند.
منبع: العالم
شاید دوست داشته باشید