تازه‌ترین مطالب

پیشخان

ادیان و محیط زیست| مروری‌ بر مجموعه‌ ۹ جلدی‌ “ادیان‌ جهان‌ و محیط‌ زیست”‌

یکی‌ از چالش‌های‌ پیش‌ روی‌ ادیان‌ چگونگی‌ روبرو شدن‌ با بحران‌ زیست‌محیطی‌ است‌ که‌ بسیاری‌ معتقدند بر اثر ماتریالیسم‌ بی‌حد و مرز، عرفی‌ شدن‌ و صنعتی‌ شدن‌ لجام‌گسیخته‌ در جوامع‌ امروزی‌ پدید آمده‌ است‌. درواقع‌ بعضی‌ معتقدند که‌ جداکردن‌ دین‌ از زندگی‌ سکولار می‌تواند یکی‌ از علل‌ عمده‌ این‌ معضل‌ باشد.

ستون اندیشمندان

پربازدیدترین‌ها

ادیان و محیط زیست| همه ادیان بر این باورند که خلقت جهان نتیجه اراده و قدرت پروردگار یکتاست

رهبران مذهبی دنیا در هر مقام و مرتبه‌ای که هستند بر این اصل مهم اتفاق نظر دارند که برای مراقبت و حمایت از محیط زیست همه‌ی موجودات زنده‌ی دنیا که مخلوق اراده و قدرت پروردگارند عزمی…

قتل‌هایی که ریشه در تعصب دارند نه مذهب / تأثیر نحوه برخورد با پدر رومینا بر جامعه

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی قتل‌هایی مانند قتل رومینا اشرفی را ناشی از تعصب دانست و نه دیدگاه‌های مذهبی و افزود: در جامعه‌ای که با خشونت مردان مماشات می‌شود هر رفتاری…

تازه‌ترین مطالب

ستون اندیشمندان

پیشخان

ادیان و محیط زیست| مروری‌ بر مجموعه‌ ۹ جلدی‌ “ادیان‌ جهان‌ و محیط‌ زیست”‌

یکی‌ از چالش‌های‌ پیش‌ روی‌ ادیان‌ چگونگی‌ روبرو شدن‌ با بحران‌ زیست‌محیطی‌ است‌ که‌ بسیاری‌ معتقدند بر اثر ماتریالیسم‌ بی‌حد و مرز، عرفی‌ شدن‌ و صنعتی‌ شدن‌ لجام‌گسیخته‌ در جوامع‌ امروزی‌ پدید آمده‌ است‌. درواقع‌ بعضی‌ معتقدند که‌ جداکردن‌ دین‌ از زندگی‌ سکولار می‌تواند یکی‌ از علل‌ عمده‌ این‌ معضل‌ باشد.

پربازدیدترین‌ها

رسانه