تازه‌ترین مطالب

پیشخان

الغدیر، دفاعیه بزرگ شیعه

در زمانه ای که شبهات وارده بر شیعه بسیار زیاد بود، علّامه امینی با نوشتن کتاب الغدیر که به گفته خویش کتابی دینی، علمی، فنّی، تاریخی، ادبی، اخلاقی است، توانست شبهات وارده به شیعه راجع به ولایت الهی ائمه (ع) را رد نماید و با منطقی صلح آمیز و وحدت آفرین حقّانیت شیعه را به اثبات برساند.

پربازدیدترین‌ها

حج مجازی برای اولین بار در تاریخ

برای نخستین بار، زیارت سالانه حج بر روی مسلمانان خارج از عربستان بسته شده، این موضوع که ناشی از گسترش بحران کرونا در جهان می باشد، مسئله حج مجازی را برای اولین بار در تاریخ مطرح…

تازه‌ترین مطالب

ستون اندیشمندان

پیشخان

الغدیر، دفاعیه بزرگ شیعه

در زمانه ای که شبهات وارده بر شیعه بسیار زیاد بود، علّامه امینی با نوشتن کتاب الغدیر که به گفته خویش کتابی دینی، علمی، فنّی، تاریخی، ادبی، اخلاقی است، توانست شبهات وارده به شیعه راجع به ولایت الهی ائمه (ع) را رد نماید و با منطقی صلح آمیز و وحدت آفرین حقّانیت شیعه را به اثبات برساند.

پربازدیدترین‌ها

رسانه