تازه‌ترین مطالب

پیشخان

نقدی بر کتاب «جهاد و ترور در اسلام»

یک پژوهشگر قرآن در یادداشتی، کتاب «جهاد و ترور در اسلام» نوشته اشرف بروجردی را نقد کرده و نوشته است: روزه، جهاد و امر به معروف یک دستور دشوار الزامی است، حجاب یک دستور اکراهی است که گاهی برخی از همین طیف‌ها می‌خواهند با طرح مسئله «لا اکراه فی الدین» زیر آب آن را بزنند. 

ستون اندیشمندان

پربازدیدترین‌ها

قتل‌هایی که ریشه در تعصب دارند نه مذهب / تأثیر نحوه برخورد با پدر رومینا بر جامعه

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی قتل‌هایی مانند قتل رومینا اشرفی را ناشی از تعصب دانست و نه دیدگاه‌های مذهبی و افزود: در جامعه‌ای که با خشونت مردان مماشات می‌شود هر رفتاری…

تازه‌ترین مطالب

ستون اندیشمندان

پیشخان

نقدی بر کتاب «جهاد و ترور در اسلام»

یک پژوهشگر قرآن در یادداشتی، کتاب «جهاد و ترور در اسلام» نوشته اشرف بروجردی را نقد کرده و نوشته است: روزه، جهاد و امر به معروف یک دستور دشوار الزامی است، حجاب یک دستور اکراهی است که گاهی برخی از همین طیف‌ها می‌خواهند با طرح مسئله «لا اکراه فی الدین» زیر آب آن را بزنند. 

پربازدیدترین‌ها

رسانه