خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

تقسیمات عجیب ارث در بهائیت

اگر واقعاً منظور سیدباب و بهاء تقسیم ثروت در بین افراد بالسویه بود، می‌بایستی مرام اشتراکی و عقاید کارل مارکس (2) را پیروی و عمل نمایند که در عمل هم دچار اشکال نشوند.

تربیت اجتماعی انجمن؛

حجتیه؛ مکتب تربیتی یا گروهک ایدئولوژیک؟

ظــرف تربیــت اجتماعــی در انجمــن حجتیــه، ریشــه های بلنــد و پهناوری در تاریخ تأسیس خود دارد و همین تاریخ پر پیچ و خم، اظهار نظر درباره شاخص های تربیتی انجمن را سخت می سازد.

جریان شناسی بهائیان با نفوذ در ایران

ارتشبد فریدون جم، فرزند محمود جم از مهره‌های اساسی و نزدیک حکومت رضاشاه و محمدرضا پهلوی، متولد 1293ش، در تبریز می‌باشد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و پاریس به اتمام رسانید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشریح کرد:

عرفان‌های نوپدید معیار خود را اعلام کنند/ ۴ ویژگی قرآنی معنویت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: قرآن کریم «الله» را تنها مصداق امر قدسی برشمرده است که واجد صفاتی چون علم و حکمت و قدرت و لطف است و اگر کسانی مدعی معنویت هستند باید ملاک و معیار و…

موش شناسی(3)

جریان‌شناسی بهائیان با نفوذ در ایران

یکی از بهائی‌ها که در عرصه فرهنگ به فعالیت می‌پرداخت، دکتر علی‌مراد داوودی بود. وی استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته بهائیت بود.