یوگا، ورزش عرفانی یا معنویت دروغین؟ ۰۳ تیر ۱۳۹۸

به مناسبت روز جهانی یوگا/
یوگا، ورزش عرفانی یا معنویت دروغین؟

در یوگا نوعی تسلیم_درونی مطرح است که این تسلیم با اعتقاد به بودن یا نبودن خدا انجام می‌گیرد ...

اُشو
چیزی یافت نشد !