خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

موسی اکرمی:

نیچه و شوپنهاور؛ ابرانسان در مقابل رواقی‌گری

گفتمانی شوپنهاور ضمن یک منفی‌نگری بودایی، به یک نگاه رواقی پیوند می‌خورد؛ تا ضمن این پیوستن، آدمی بتواند دنیا را تحمل و فضیلت را کسب کند. اما نیچه بسیار فراتر می‌رود و در پی طرحی نو است. شوپنهاور در…