خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

تازه‌های نشر؛

جایگاه زنان در جوامع اسلامی معاصر با تأکید بر آرای مرتضی مطهری، سید قطب، نصر حامد ابوزید

کتاب «زن در جدال سنت و تجدد» به قلم مینا جهانشاهی که به‌تازگی از سوی نگاه معاصر منتشر شده است به بررسی جایگاه زنان در جوامع اسلامی معاصر با تأکید بر آراء شهید مرتضی مطهری، سید قطب، نصر حامد ابوزید…

نفیسه مرادی تبیین کرد

تطور جایگاه زن در تاریخ اسلام

مرادی ضمن اشاره به اینکه در مورد جایگاه زنان با سه مقطع تاریخی مواجه هستیم، به توضیح تطور جایگاه زن در اسلام پس از پیامبر(ص) پرداخت.