خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

انتشار کتاب «زردشت و جهان زردشتی»

زردشت و دین زردشتی و مباحث مربوط به آن همواره از موضوعات مورد بحث و تحقیق در حوزه مطالعات ایران شناسی و ادیان ایرانی بوده است. درباره زردشت، زمان و مکان زندگی او و اعتقادات و باورهایش از همان ابتدا…

شهریاری آرزو شده و جشن شهریورگان

بُن‌پایه‌ی ششم دین مزدیسنی زرتشتی، باور به هفت امشاسپندان یا هفت سپندینه‌ی جاودانه است که از بهمن امشاسپند، آغاز و به اَمرداد امشاسپند با آرمان رسیدن به جایگاه سِپَنتَه‌مَن‌ شدن، ادامه می‌یابد.

دکتر گشتاسب در نشست «موعود در ادیان» مطرح کرد:

«مبارزه با دروغ» و «فرشگرد کرداری»؛ مهم‌ترین وظایف موعود زرتشت

مبارزه مظاهر دروغ و فرشگرد کرداری دو وظیفه مهم برای سوشیانت‌ها یعنی موعود زرتشت تلقی می شود منظور از فرشگرد کرداری رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و بدیها وجود داشته…

در چهل‌وچهارمین نشست یونسکو

هورامان ایران، جهانی شد

در روز دوازدهم چهل‌وچهارمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو پرونده منظر فرهنگی اورامانات/هورامان به عنوان بیست و ششمین اثر تاریخی‌فرهنگی ایران ثبت جهانی شد.

تنها آرامگاه زرتشتیان تهران

انتهای بلوار هجرت درست دیوار به دیوار مجموعه ورزشی تختی دیوار کاهگلی عریض و طویلی دیده می‌شود که با قدمتی چند ده ساله تنها آرامگاه زرتشتیان تهران به شمار می رود.