خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

آشنایی با مسجد تاریخانه

در روزهایی که تب گردشگری در ایران به اوج خود رسیده، خوشبختانه بسیاری از هموطنان حتی با اندک امکانات، پا بر جاده و دل به سفر می سپارند.

در گفتگو با موبد پدرام سروش‌پور؛ بررسی تأثیر تکنولوژی و تغییر سبک زندگی بر معنویت در خانواده ایرانی

خانواده در فرهنگ ایرانی نقشی بسیار مهم در حیات فردی و اجتماعی افراد داشته است. گروهی معتقدند تغییر در سبک زندگی نسل جدید، سبب تزلزل جایگاه خانواده و کاهش معنویت در نسل جدید شده است.