شهرداری نباید اماکن ورزشی را برای انجام اقدامات غیرورزشی اجاره دهد ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

یوناتن بت کلیا:
شهرداری نباید اماکن ورزشی را برای انجام اقدامات غیرورزشی اجاره دهد

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با انتقاد از گسترش دامنه اختلاف بین شورای شهر و شهرداری تأکید کرد که مدیران شهری باید در فضایی خالی از تنش اختلافاتشان را رفع کنند.

ورزشی
چیزی یافت نشد !