تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

راهبرد تبشیری ها در آسیای میانه به بن بست خورد

به گزارش ادیان نیوز، صهیونیست مسیحیان و به خصوص فرقه جماعت ربانی برای جاسوس پروری در کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه فعالیت هایشان را همچنان ادامه می دهند اما با افشای ماهیت این تشکل های به ظاهر مسیحی و مذهبی روزبروز مقاومت کشورها با این جریان و تشکل ها شدیدتر می شود.
فرقه جماعت ربانی که مراکز اصلی آنها در کشورهای آمریکا و انگلیس است در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان و همچنین کشورهای آسیای میانه شعباتی را دایر کرده است که اخیرا کشور قزاقستان با پی بردن به ماهیت تشکل های وابسته به آمریکا و انگلیس فعالیت آنان را در این کشور محدود کرده است.
جریان صهیونیست مسیحی قبل از این نیز از تلاش های بی نیتجه اش در ایران، افغانستان و تاجیکستان سرخورده شده بود و حالا نیز در کشورهای آسیای میانه هم این سرخوردگی هایش مشاهده می شود.
در این راستا نیروهای امنیتی قراقستان فعالیت های بشارتی و کلیسایی تشکل های وابسته به دولت های خارجی مصداق اقدام علیه امنیت ملی کشور ارزیابی کرده اند و در ماه های اخیر بسیاری از فعالان کلیسایی وابسته به خارج در قزاقستان بازداشت و محکوم شده اند.
البته در این میان جریان سازی رسانه های تبشیری و رسانه های وابسته به کشورهای غربی به شدت این اقدامات دولت قزاقستان را با عناوین فریبنده حقوق بشری زیر ذره بین برده و به طور گسترده ای علیه این کشور فرافکنی می کنند همچنان که در گذشته این فرافکنی ها علیه کشور ایران نیز به وفور عملیاتی می شد.
منبع: “انجمن رهپویان هدایت” 
شاید دوست داشته باشید