نویسنده: روح بخش،رحیم؛ چکیده : در این مقاله ضمن بررسی و تبیین رویکرد سیاسی مرجعیت و بخصوص امام خمینی‌(ره) در نخستین سال‌های نهضت، به چگونگی و بازکاوی بهره برداری سیاسی رهبران نهضت از مجالس و محافل مذهبی محرم سال 1342 پرداخته شده است. برای این منظور دو قطب اصلی نهضت یعنی تهران و قم در […]

نویسنده: روح بخش،رحیم؛

چکیده :

در این مقاله ضمن بررسی و تبیین رویکرد سیاسی مرجعیت و بخصوص امام خمینی‌(ره) در نخستین سال‌های نهضت، به چگونگی و بازکاوی بهره برداری سیاسی رهبران نهضت از مجالس و محافل مذهبی محرم سال 1342 پرداخته شده است. برای این منظور دو قطب اصلی نهضت یعنی تهران و قم در حوزه‌ی پژوهش قرار گرفته و در هرکدام از دو شهر مذکور، مؤلفه‌های خاص و مورد استفاده‌ی رهبران مذکور، بررسی شده است.

کلیدواژه: محرم ،عاشورا ،هیات‌های عزاداری ،نوحه‌های سیاسی ،امام خمینی ،انقلاب اسلامی