«عاشورا» در برخی کتاب های مرجع انگلیسی

نویسنده:  فخرروحانی محمدرضا*
 
* دانشگاه قم
 
چکیده:

زبان انگلیسی به سبب بین المللی بودن و دارا بودن کتاب های مرجع و مورد اعتماد علمی، از موقعیتی ممتاز و منحصر به فرد برخوردار است. در این مقاله سعی شده به بررسی مدخل «عاشورا» در شماری از کتاب های مرجع انگلیسی پرداخته شود. دستاورد کلی این پژوهش نشان می دهد مفهوم «عاشورا» بیشتر از زاویه دید اهل سنت و به عنوان روز «روزه مستحبی» معرفی شده است و تنها برخی از این منابع، روز «عاشورا» را با تکیه بر نقطه نظر و دیدگاه شیعه تعریف کرده اند.
 
کلید واژه: عاشورا، شیعه، کتاب های مرجع انگلیسی، شرق شناسی، محرم

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.