تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اللهیاری، وکیل مدافع شیطان شد + فیلم

به گزارش ادیان نیوز، حسن اللهیاری روحانی‌نمای آمریکا نشین در شبکه خویش به دفاع از شیطان بزرگ (آمریکا) پرداخته است. او در پاسخ به سؤال دو بیننده حرف‌هایی را میزند که پیش از پیش ارتباط تنگاتنگ اللهیاری را با مسئولین آمریکایی ثابت می‌کند. اللهیاری در بخشی از صحبت‌های خویش مرگ بر آمریکا را اشتباه می داند و عنوان می‌کند به نفع شیعه و ایران نیست که مرگ بر آمریکا بگوید. این شیخ آمریکا نشین در بخش دیگری از صحبت‌های خویش پیرامون انرژی هسته‌ای همان ادعای دروغین آمریکا در مورد ایران “ایران به دنبال بمب اتم هست” را بیان می‌کند تا ثابت کند که اتاق فکر شبکه اهل‌بیت سیا و پنتاگون آمریکا است.

منبع: اویس
شاید دوست داشته باشید