عزاداری امام حسین علیه السلام در محضر امامان شیعه علیهم السلام

نویسنده: پور احمدی،حسین؛    

چکیده :

سنت عزاداری امام حسین علیه‌السلام از سنت‌های مهم و مؤثر شیعی است که در طول تاریخ دچار تحولاتی گردیده است. برای دست‌یابی به شیوه‌های اصیل و دور از خرافات و تحریفات این سنت مهم، تأسی به امامان معصوم شیعه علیهم‌السلام یکی از بهترین راه‌ها به شمار می‌آید. در این مقاله، تلاش شده است در حد مقدور، شیوه برگزاری سنت عزاداری بر امام حسین علیه‌السلام توسط امامان شیعه علیهم‌السلام و اهدافی که آن بزرگواران از این کار دنبال می‌کردند، ترسیم گردد.

شاید دوست داشته باشید