پست صهیونیسم و تأثیر آن بر آینده اسرائیل

نویسنده: قاسمی،حاکم؛

چکیده :

پست صهیونیسم یکی از جریان‌های فکری در بین یهودیان و روشنفکران اسرائیلی طی دو دهه اخیر است.درباره تاثیر این جریان فکری بر صهیونیسم و آینده اسرائیل اختلاف‌نظر وجود دارد.برخی‌ آن را برای اسرائیل مثبت و راهی برای برون رفت از بحران‌ها می‌داند و برخی آن را منفی و متزلزل‌کننده بنیادهای فکری صهیونیسم و نظریه دولت یهود و در نتیجه بی‌ثبات‌کننده اسرائیل‌ معرفی می‌کنند.در این مقاله سعی شده است باتوجه به این دو دیدگاه و باتوجه به تاثیر و تاثر متقابل بین پست صهیونیسم و تحولات سیاسی و اجتماعی در اسرائیل تاثیر پست صهیونیسم بر آینده اسرائیل تبیین شود.

کلیدواژه : پست صهیونیسم ،صهیونیسم ،ضد صهیونیسم ،یهود ،دولت یهود ،اسرائیل‌

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.