تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی و نقد آراء وهابیت در انتساب عنوان شرک به شیعه از منظر قرآن کریم

نویسنده: سجادی،سید ابوالفضل؛ آشناور،مهدی؛

چکیده :

 وهابیت،مذهب جدیدی است که هدف ظاهری آن عبارت است از اخلاص درتوحید و جنگ با شرک و بت‌پرستی،ولی واقعیت این هدف را تأیید نمی‌کند. وهابیان قائل به جنگ با دیگر فرق و مذاهب اسلامی هستند و با استناد به آیهء «قاتلوا الذین‌ لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر…» (توبه،۲۹)مدعی‌اند که این فرق و مذاهب یا باید به آئین‌ وهابیت درآیند و یا جزیه دهند.

آنان مخالفان خود را متهم به کفر و شرک می‌کنند جان، مال و ناموس بقیه را حلال می‌دانند.از دیدگاه وهابیان،مرتکب کبیره کافر است و هر کس‌ از آنان در جنگ کشته شود،به بهشت می رود.وهابیان،آیات قرآنی وارده پیرامون شرک و کفر را بر مسلمانان مخالف خود منطبق می‌کنند. در این مقاله پس از مفهوم‌شناسی«شرک»،«توحید»،«کفر»ضمن بیان ادعای وهابیت‌ و استدلال‌های آنان،با استناد به قرآن کریم و کتاب‌های معتبر اهل سنت و مورد قبول‌ وهابیت،به نقد و بررسی مبانی آن‌ها پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که بسیاری از عقاید و فعالیت‌های این گروه بر پایهء مغالطه واقع شده است.

کلیدواژه: قرآن ،روایات ،شرک ،وهابیت ،شیعه‌

شاید دوست داشته باشید