به گزارش ادیان نیوز، به نقل از رسانه های پاکستان، این مار که حدود چهارمترطول و بیش از 100 کیلوگرم وزن دارد، روز جمعه به یکی از زیارتگاه های اهل سنت معروف به «معبد بابا شاه جیوان» پناه برد و باعث وحشت مردم شد. پس از تماس مردم با اداره آتش نشانی، ماموران در محل […]

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از رسانه های پاکستان، این مار که حدود چهارمترطول و بیش از 100 کیلوگرم وزن دارد، روز جمعه به یکی از زیارتگاه های اهل سنت معروف به «معبد بابا شاه جیوان» پناه برد و باعث وحشت مردم شد.
پس از تماس مردم با اداره آتش نشانی، ماموران در محل حضور یافتند و پس از گرفتن مار، آن را تحویل مرکز ویژه نگهداری مارها دادند.
بعد از به دام انداختن مار از سوی ماموران آتش نشانی، خادم معبد به شدت با ماموران برخورد کرد و خواستار آزادی مار شد.
خادم معبد گفت این مار سال های زیادی است که اطراف معبد زندگی می کند و تاکنون آزارش به کسی نرسیده است.
منبع: ایرنا