مهدویت و آینده پژوهی

نویسندگان:  شاکری زواردهی روح اله, شاهرخی ساردو رضوانه

چکیده:

چکیده فارسی:
موضوع مورد بررسی در این پژوهش، «مهدویت و آینده پژوهی» است که به بررسی مفهوم مهدویت و آینده پژوهی و روابط موجود میان آن دو و نیز کارکردهای هر یک پرداخته است. از آن جا که آینده پژوهی به شناخت یا مطالعه آینده های ممکن و مطلوب جامعه می پردازد، می توان بر اساس شناخت گذشته و شرایط کنونی، آینده های ممکن و محتمل جامعه را تخمین زد.

این بحث در جوامع اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ زیرا از منظر دینی، آینده سازی در ظهور امام منتظر (عج) پاسخی روشن و جامع به پرسش های فطری و بنیادین بشر در خصوص زندگی مطلوب و آرمانی آینده است. با وجود برخی تفاوت ها که در پیش فرض ها، مساله ها و غایات، میان آینده پژوهی و مهدویت پژوهی است، تشابهات موجود میان آن دو، نسبتی تفصیلی را موجب گشته که امکان تعامل متقابل و تنگاتنگی را با حفظ استقلال معرفتی و روشی آن ها فراهم می آورد.

چکیده عربی:
الموضوع الذی اختصت به هذه المقاله هو «المهدویه والدراسات المستقبلیه» حیث جری فیه إلی التطرق إلی دراسه مفهوم المهدویه والدراسات والأبحاث المستقبلیه فی هذا المضمار، وایضا العلاقه التی تمخضت وتبلوره بینهما والأرتباط الحاصل وأداء ومسؤولیات کل واحد منها، وبما ان تلک الدراسات والأبحاث تعمل علی إظهار المعرفه والقراءات والمطالعات المستقبلیه الممکنه والتی یحتاجها المجتمع فی حرکته وسیره التکاملی فإنها بإستطاعتها وعلی اساس المعرفه السابقه والشروط والظروف الحالیه الحاکمه من تخمین المستقبل المنظور للمجتمع والکشف عن معالمه وخطوطه، وتتمتع مثل هذه البحوث بمکانه وأهمیه خاصه لدی المجتمعات الإسلامیه؛ بإعتبارها قادره ومن المنظار الدینی علی إعطاء الإجابه الشافیه والوافیه والجامعه للأسئله الفطریه والأساسیه للإنسان والتی تجول فی ذهنه بخصوص الحیاه المطلوبه والمثالیه التی سوف ینعم به وذلک بالأعتماد علی بیان المستقبل المشرق فی حاله ظهور الإمام المنتظر عج، ومع وجود نوع من الاختلافات فی التکهنات والمسائل والغایات والمواضیع بین الدراسات المستقبلیه والدراسات والتحقیقات المهدویه فإن هناک أوجه تشابه کثیره وقواسم مشترکه تربطهما وتجمعهما قد هیئه الأرضیه المناسبه والمناخ الملائم للتعامل المتقابل والوثیق بینهما مع حفظ الاستقلال العرفی واسالیب والیات کل واحد منهما.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: آینده، آینده مطلوب، آینده نگری، آینده پژوهی، مهدویت، مهدویت پژوهی، انتظار (کلیدواژه عربی: المستقبل، المستقبل المطلوب، التبصر، الدراسات المستقبلیه، المهدویه، الدراسات المهدویه، الإنتظار)

شاید دوست داشته باشید