نباید در برابر مشکلات ساکت بود!

به گزارش ادیان نیوز، گروه “دختران ما را پس دهید” از نیجریایی ها در خواست کرد برای یافتن حقیقت
به پا خیزند چرا که فقط حقیقت است که می تواند ملت نیجریه را از چالشهایی
که با آن مواجه است رها سازد.

در جریان نشست اعتراضی معمولی دیروز این
گروه در ابوجا یکی از سران گروه “عایشه یوسف” ابراز داشت اگر کشور می خواهد
در برابر چالش های موجود پیروز شود باید انتقادات با آزادی بیان شود،
اشتباهات پذیرفته شده و با درک حقیقت و نه جعل واقعیت ها با مسایل برخورد
شود.
او از اینکه مردم نیجریه نسبت به قتل و کشتارهای تروریست ها ساکت
هستند ابراز تعجب نمود و گفت اکنون زمان آن رسیده است که مردم نیجریه ترس
را بکنار گذاشته و علیه وضعیت نابسامان جامعه سخن بگویند. مردم نیجریه باید
برخیزند و اقداماتی انجام دهند. مردم متاسفانه نسبت به اتفاقات شمال شرقی
نیجریه بی تفاوت هستند و در این خصوص فرزندانمان ما را به دلیل کم کاری و
سستی نخواهند بخشید.
به گفته ی “یوسف” آنچه که نیجریه به آن نیاز دارد
راه حلی میان مدت برای مشکلات بلند مدت است. دلیل اینکه نیجریه در این
جایگاه قرار گرفته است رهبری ناکارآمد است و مردم نسبت به سرنوشت جامعه و
کشورشان دچار بی تفاوتی و انفعال شده اند.

منبع : وانا

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید