شیخ عیسی قاسم: از حمایت از تروریسم دست بکشید !

به گزارش ادیان نیوز، آیت الله عیسی قاسم در خطبه های نماز جمعه گفت: دین، ذره ای عقلانیت و یا انسانیت در ورای این جنایت زشت وجود ندارد، و این حمله یکی از سلسله حوادث بی شماری است که به نام اسلام اما در کمال پلیدی انجام می شود.
آیت الله قاسم تاکید کرد: وقوع چنین جنایاتی امنیت امت مسلمان را به خطر خواهد انداخت، و موجب ناآرامی های عمومی می شود.
وی با اشاره هدف قرار گرفتن شیعه و سنی، و مسلمان و مسیحی در این اقدامات جنایتکارانه و کورکورانه ، اظهار داشت: تروریست ها از ریختن خون انسان های بیگناه و دیدن اجساد از هم دریده آنان لذت می برند.
آیت الله عیسی قاسم تاکید کرد این پدیده ابتدا با توهین به اسلام شروع می شود و تروریست ها با ارائه تصویری اشتباه، آن را دین تجاوزکاری و خون ریزی معرفی می کنند که دشمن امنیت و زندگی است و از کشتار مردمان سیر نمی شود و امروز هم جریان تروریستی موجود در منطقه چنین تصویری از اسلام عزیز و بزرگوار ما ارائه کرده است.
ایشان از دولتهای مسلمان خواست که از حمایت این نوع از تروریسم و دشمنی با ملت های خود دست بردارند و خاطرنشان کرد پدیده تروریسم با توجه به افزایش گستره حضور خود در منطقه و عدم پایبندی به هی یک از ارزش های انسانی به مصیبتی برای هدایت یافته ترین امت و استوارترین دین تبدیل شده است.
هفته گذشته در شب عاشورای حسینی، تروریستهای تکفیری با حمله به یک حسینه در منطقه “الدالوه” در استان الاحساء، عزاداران حسینی را به خاک و خون کشیدند.
منبع: العالم