به گزارش ادیان نیوز، بخشی از سخنرانی حجت الاسلام دکتر نخاولی در ظهر عاشورای حسینی که لینک دانلود در زیر آمده است. منبع : گفتمان برتر

به گزارش ادیان نیوز، بخشی از سخنرانی حجت الاسلام دکتر نخاولی در ظهر عاشورای حسینی که لینک دانلود در زیر آمده است.


منبع : گفتمان برتر