به گزارش ادیان نیوز، در اين برنامه تلاش مي شود تا علاوه بر بررسي زواياي مختلف زندگي امام حسين ع، به معرفي اماكن مقدس عتبات عاليات پرداخته شود.اين برنامه با حضور دكتر مجيد فاني و امير صدرا درخشاني فر در اين هفته به موضوع فوائد زيارت اماكن مقدس و حرمهاي شريف ائمه و عشق به […]

به گزارش ادیان نیوز، در اين برنامه تلاش مي شود تا علاوه بر بررسي زواياي مختلف زندگي امام حسين ع، به معرفي اماكن مقدس عتبات عاليات پرداخته شود.
اين برنامه با حضور دكتر مجيد فاني و امير صدرا درخشاني فر در اين هفته به موضوع فوائد زيارت اماكن مقدس و حرمهاي شريف ائمه و عشق به ائمه و تاثير آن بر زندگي فردي و اجتماعي
مي پردازد.   
ويژه برنامه لبيك يا حسين را مي توانيد همه روزه از ساعت 7:50 و براي مدت 15 دقيقه از راديو نداي اسلام بشنويد.
 
پخش راديو نداي اسلام:
1 سايت اينترنتي راديو به آدرس www.coiradio.com
2 آنتن هاي ديجيتال خانگي Set Up Box

منبع : رادیو معارف