خودزنی مجری شبکه مسیحی/ استفاده ابزاری از مسیحیت!

به گزارش ادیان نیوز، کشیش رسول حیدری یکی از مجریان اصلی شبکه مسیحی “محبت” در برنامه زنده تلویزیونی معترف شد، یکی از اصلی ترین دلایلی که موجب مسیحی شدن برخی افراد می شود، آسان تر شدن مهاجرت و گرفتن پناهندگی و اقامت است.
 
وی در اعتراض به این افراد گفت: برخی تصور می کنند با گرفتن اقامت به عنوان یک شخص مسیحی همه چیز تمام می شود. این افراد بسیار کار اشتباهی می کنند. اینها تصور می کنند دولت، کلسیا و کشیش را فریب داده اند، اما از این نکته غافلند که در مشکلات و سختی خواهند افتاد و چون از راه اصلی خارج شده اند آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت» 
در واقع صحبت های کشیش رسول حیدری در خصوص علت مسیحی شدن برخی افراد، پرده از واقعیت هایی بر می دارد که شنیدنش برای بسیاری از مخاطبین شبکه های مسیحی قابل تامل است زیرا شبکه های مسیحی به شیوه های مختلف بارها و بارها مدعی شده اند، ایرانیان بسیاری با دیدن شبکه ها و برنامه های آنها به مسیحیت گرایش پیدا کرده اند.
 
چندی پیش “کشیش آبنوس” نیز مدعی شد افراد زیادی در پر جمعیت ترین شهرهای مسیحی نشین به اسلام گرایش پیدا کرده اند و این مسئله را به عنوان یک خطر گوشزد کرده بود.
تناقض هایی که روز به روز در شبکه های مسیحی و توسط کشیشان بیان می شود مخاطب را با سردرگمی مواجه کرده است.  صحبت هایی که از واقعیت های غیر قابل انکار پرده بر می دارد که همان بی فایده بودن برنامه ها و شبکه های مسیحی است.

منبع: جام نیوز
شاید دوست داشته باشید