میلاد پیامبر منداییان در کناره کارون و خواسته‌هایشان

0

به گزارش ادیان‌نیوز؛ منداییان ایران ( صابئین) نزدیک به ۱۸۰۰ سال است در جامعه ایران زندگی می کنند و همه ساله روز تولد حضرت یحیی را جشن می گیرند. این جشن با انجام غسل تعمید به ویژه برای کودکان در رود خانه انجام می شود و با دید و بازدید، پخش شیرینی و شربت پایان می یابد.

مردم اهواز صبح ۲۹ اردیبهشت شاهد انجام قدیمی ترین مراسم دینی جامعه مندایی بود. آنان با رسته های سفید به غسل تعمید در رود کارون پرداختند. همزمان در عراق، امریکا، انگلستان و سوئد جشن و سرور بر پا شد.

منداییان اعتقاد دارند دو هزار و بیست ویک سال پیش یحیی از مادری ۸۸ ساله به نام اینشوی یا الیزا به دنیا امد. پدرش ذکریا ۹۹ ساله بود و رهبری مومنین اورشلیم را به عهده داشت. برخلاف نظر کاهنان اورشلیم که اصرار داشتند نام یاقیف بر کودک گذاشته شود مادر نام “یحیی یوحانا” را برگزید.

میلاد پیامبر منداییان در کناره کارون و خواسته هایشان
میلاد پیامبر منداییان در کناره کارون و خواسته هایشان

یحیی به اعتبار متون مندایی در ۴۲ سالگی عروج کرد و شصت سال پس از عروجش بود که کاهنان سختگیر یهودی پیروان یحیی را از اورشلیم اخراج کردند. منداییان راه شرق را در پیش گرفتند و در امتداد دو رودخانه دجله و فرات به جنوب مهاجرت کردند. اخرین ایستگاه شان خرمشهر و ابادان و اهواز بود.

این سال ها برخلاف حوزه های علمیه، جامعه دانشگاهی ایران شناخت بیشتری از جامعه مندایی کسب کرده است و عامه مردم نیز از شایعات قدیمی و موهوم فاصله گرفته اند و مدیریت دولتی نیز کما بیش به خواسته های آنان بیشتر توجه می کند؛ اما برخی مشکلات این جامعه مانند استخدام و مسائل اموزش دینی حل و فصل نشده است.

امید آن است این مردم متواضع و اهل کتاب که خود را ایرانی و مدیون دولت های ایران می داند از زندگی حاشیه ای خلاصی یابد و همچون تدبیری که دولت عراق به همراهی علما به خرج داد در قانون اساسی ایران در ردیف دیگر ادیان آسمانی لحاظ شود. متاسفانه سالهاست که این موضوع منوط به تشکیل مجلس خبرگان برای بازبینی قانون اساسی شده است.

به نظر صاحب این قلم، راه حل عاجل آن است که به حکم حکومتی، آنان نیز به مانند دیگر پیروان ادیان آسمانی در ایران، صاحب کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی شوند.

شاید دوست داشته باشید