قرآن کریم و خط مشی‌های سیاسی

نویسندگان:  لک زایی نجف, احمدی سفیدان حسین

 چکیده:

چکیده فارسی:
در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاست گذاری و تعیین خط مشی است. از این رو انتظار می رود که اصول و خط مشی های کلان جامعه از قرآن استخراج و خط مشی های عمومی در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد. در این مقاله در صددیم خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج و طبقه بندی کنیم. بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر (ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم.

ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی سیاسی از قرآن قابل استخراج است اما با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است، خط مشی های عمومی در قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است، چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی تعیین گردد

چکیده عربی:
یعتبر القرآن الکریم المصدر الاساس و الاول فی التشریع و تحدید الاتجاهات والمبادئ العامه للمجتمع الاسلامی، فهو الدلیل والمؤشر علی صحه الاتجاهات والنماذج المستخرجه منها وهو فی الوقت ذاته المعیار فی تصویب المصادر التشریعیه الاخری…

و فی هذا المقال یسعی الکاتبان الی التبیین و استخراج الاتجاهات السیاسیه القرآنیه و تصنیفها و عرضها و فقا للنموذج الذی طرحه الدکتور سید مهدی الوانی. و علی هذا الاساس، تقسم الاتجاهات الی ثلاثه اقسام، هی: الاتجاهات العظمی او الکبری، الاتجاهات الهادیه، و الاتجاهات العامه.

و مع الاخذ بنظر الاعتبار الاطار الذی طرحناه، یمکن تقسیم الاتجاهات السیاسیه فی القرآن الکریم الی قسمین، هما: الاتجاهات السیاسیه الکبری او العظمی، و الاتجاهات السیاسیه الهادیه.

و نظرا الی ان القرآن الکریم تحدث عن کلیات القضایا، فقد استثنا الکاتبان الخوض فی الاتجاهات العامه، لأنها تختلف من مجتمع الی آخر بما یتناسب و الظروف السیاسیه و الاجتماعیه لذلک المجتمع. وعلی ایه حال، فالاتجاهات العامه تحدد و فقا للأتجاهات العظمی و الاتجاهات الهادیه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: قرآن کریم، ابر خط مشی های سیاسی، خط مشی های هادی سیاسی، خط مشی های عمومی، خط مشی های راهنما (کلیدواژه عربی: القرآن، الاتجاه، الاتجاهات السیاسیه القرآنیه، التخطیط و البرمجه)


دانلود متن کامل مقاله

قرآن کریم و خط مشی‌های سیاسی

شاید دوست داشته باشید