تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شکل‌گیری بیداری اسلامی در کشور بحرین

نویسندگان : محمدصادق نجفی – غلامحسین بلندیان        

چکیده  :

انقلاب اسلامی ایران با اثباتِ امکان‌پذیر بودن تغییر به ملت‌های مسلمان، باعث شد تا مسلمانان از فضای رخوت و رکود ناشی از اتکا به ایدئولوژی‌های غربی و نبود مدل یک انقلاب و حکومت دینی فاصله بگیرند و با الگوبرداری از روش‌ها و ارزش‌های انقلاب ایران، فعال شده و مطالبات خود را به صورت جدی‌تری پیگیری کنند. انقلاب‌اسلامی و تداوم حرکت آن در غالب نظام جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان الگویی موفق پیش روی ملت‌های مسلمان قرار گرفته و آنان را به حرکت در جهت تغییر فضای موجود متمایل کرده است. حاصل این حرکت امروز به شکل بیداری‌اسلامی در کشورهای منطقه به‌ویژه بحرین قابل مشاهده است.

کلیدواژه : بحرین، ایران، انقلاب اسلامی ایران، بیداری اسلامی، امام خمینی، مردم‌سالاری دینی.

شاید دوست داشته باشید