نويسندگان : محمدصادق نجفي – غلامحسين بلنديان         چکیده  : انقلاب اسلامي ايران با اثباتِ امکان‌پذير بودن تغيير به ملت‌هاي مسلمان، باعث شد تا مسلمانان از فضاي رخوت و رکود ناشي از اتکا به ايدئولوژي‌هاي غربي و نبود مدل يک انقلاب و حکومت ديني فاصله بگيرند و با الگوبرداري از روش‌ها و ارزش‌هاي انقلاب […]

نويسندگان : محمدصادق نجفي – غلامحسين بلنديان        

چکیده  :

انقلاب اسلامي ايران با اثباتِ امکان‌پذير بودن تغيير به ملت‌هاي مسلمان، باعث شد تا مسلمانان از فضاي رخوت و رکود ناشي از اتکا به ايدئولوژي‌هاي غربي و نبود مدل يک انقلاب و حکومت ديني فاصله بگيرند و با الگوبرداري از روش‌ها و ارزش‌هاي انقلاب ايران، فعال شده و مطالبات خود را به صورت جدي‌تري پيگيري کنند. انقلاب‌اسلامي و تداوم حرکت آن در غالب نظام جمهوري‌اسلامي ايران به‌عنوان الگويي موفق پيش روي ملت‌هاي مسلمان قرار گرفته و آنان را به حرکت در جهت تغيير فضاي موجود متمايل کرده است. حاصل اين حرکت امروز به شکل بيداري‌اسلامي در کشورهاي منطقه به‌ويژه بحرين قابل مشاهده است.

كليدواژه : بحرين، ايران، انقلاب اسلامي ايران، بيداري اسلامي، امام خميني، مردم‌سالاري ديني.