تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحلیل محتوای پیام های بازرگانی تلویزیونی با تاکید بر طبقه اجتماعی و سبک زندگی

نویسندگان:  میرزایی حسین, امینی سعیده
 
چکیده:

پیام های بازرگانی از جمله بخشهای مهم در رسانه ها – دیداری، شنیداری و مکتوب است که کارکردهای چندگانه ای را ایفا می کند؛ این پیامها از یک سو به معرفی محصولات و کالاهای مورد نیاز پرداخته و از سوی دیگر جنبه گسترش مصرف و مصرف گرایی را با خود به همراه دارد. تصویر و بازنمایی صورت گرفته در پیامهای بازرگانی از جمله موضوعات مورد توجه در مطالعات رسانه ای است و نحوه انعکاس طبقات اجتماعی و سبک زندگی در پیامهای بازرگانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، پیامهای بازرگانی پخش شده قبل و میان پربیننده ترین برنامه ها و سریالهای تلویزیونی در شش ماه اول ۱۳۸۴، و نمونه گیری انجام شده احتمالی از نوع طبقه بندی با حجم نمونه ۱۱۰ پیام بوده است.
 
کلید واژه : پیام های بازرگانی، تبلیغات، طبقه اجتماعی، مصرف گرایی، سبک زندگی، نقش های منزلتی

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

این وب‌سایت برای بهبود تجربه شما از کوکی استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم شما با این کار موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه