به گزارش ادیان نیوز، بعضي از زائران با ديدن اين اقدام، مي‌پرسند: آيا بهتر نيست نهادهاي فعال در زمينه فرهنگي بخشي از بودجه خود را صرف تهيه چادرهاي نماز كرده و به زائران فاقد حجاب برتر هديه بدهند؟  هديه چادر در اماكن متبركه آن هم به زائراني كه داراي حجاب برتر نيستند، يكي از زيباترين […]

به گزارش ادیان نیوز، بعضي از زائران با ديدن اين اقدام،
مي‌پرسند: آيا بهتر نيست نهادهاي فعال در زمينه فرهنگي بخشي از بودجه خود
را صرف تهيه چادرهاي نماز كرده و به زائران فاقد حجاب برتر هديه بدهند؟ 
هديه چادر در اماكن متبركه آن هم به زائراني كه داراي حجاب برتر نيستند، يكي از زيباترين نوع امر به معروف و تبليغ حجاب است. 
منبع: جمهوری اسلامی