نظر رئیس بدرعراق درباره سردارسلیمانی

به گزارش ادیان نیوز، “هادی العامری” در مصاحبه‌ای با نشریه “فارین پالسی” گفت: “سردار قاسم سلیمانی” دوستی خوب، برای من است.

وی
در ادامه با بیان اینکه ” سردار قاسم سلیمانی” مرد و مبارزی خوب است،
تاکید کرد: سازمان بدر به ارتباط و همپیمانی خود با تهران افتخار می‌کند.

رئیس
سازمان بدر با اشاره به اینکه چیزی نیست که آن را مخفی کنیم، گفت: عراق و
ایران مرزی مشترک به طول ۱۴۰۰ کیلومتر دارند؛ ما با یکدیگر همسایه‌ایم.

منبع : باشگاه خبرنگاران

شاید دوست داشته باشید