تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

عزل چند فرمانده ارشد نظامی در عراق

به گزارش ادیان نیوز ، سرتیپ ستاد ” بابکر زیباری ” رییس ستاد ارتش عراق از
جمله فرماندهانی است که نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دیروز وی
را به موجب حکمی برکنار و سرلشکر ستاد ” خورشید رشید” را جانشین وی کرد.

شبکه عراقی سومریه نیوز به نقل از منابع خود تأکید کرد،  حیدر العبادی
سرتیپ ستاد “عبد الأمیر الشمری ” فرمانده عملیات بغداد و سرتیپ ستاد ”
عثمان الغانمی ” فرمانده عملیات فرات میانه و سرتیپ ستاد ” ابراهیم اللامی ”
معاون وزارت دفاع را برکنار کرد.

همچنین بر اساس حکم نخست وزیرعراق، سرتیپ ستاد ” ریاض القصیری ” به
عنوان فرمانده نیروی زمینی به عنوان جانشین سرتیپ ستاد ” علی غیدان” منصوب
شد و ” سرتیپ ستاد ” قاسم المحمدی ” نیز به عنوان جانشین ” رشید فلیح ” به 
سمت فرمانده تیپ هفتم وابسته به عملیات الجزیره منصوب شد.

حیدر العبادی همچنین حکم های دیگری را برای برکناری برخی از افسران و درجه داران نظامی از سمت هایشان صادر کرد.

بر اساس این گزارش، حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق و فرمانده کل
نیروهای مسلح این کشور روز گذشته دستور برکناری ۲۶ نفر از فرماندهان نظامی ،
بازنشسته شدن ده نفر از افسران و انتصاب ۱۸ نفر دیگر در سمت های جدید در
وزارت دفاع را صادر کرد.

منبع : العالم

شاید دوست داشته باشید