به گزارش ادیان نیوز ، سرتیپ ستاد ” بابكر زيباري ” رییس ستاد ارتش عراق از جمله فرماندهانی است که نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دیروز وی را به موجب حکمی برکنار و سرلشکر ستاد ” خورشید رشید” را جانشین وی کرد. شبکه عراقی سومریه نیوز به نقل از منابع خود تأکید […]

به گزارش ادیان نیوز ، سرتیپ ستاد ” بابكر زيباري ” رییس ستاد ارتش عراق از
جمله فرماندهانی است که نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دیروز وی
را به موجب حکمی برکنار و سرلشکر ستاد ” خورشید رشید” را جانشین وی کرد.

شبکه عراقی سومریه نیوز به نقل از منابع خود تأکید کرد،  حیدر العبادی
سرتیپ ستاد “عبد الأمير الشمري ” فرمانده عملیات بغداد و سرتیپ ستاد ”
عثمان الغانمی ” فرمانده عملیات فرات میانه و سرتیپ ستاد ” ابراهیم اللامی ”
معاون وزارت دفاع را برکنار کرد.

همچنین بر اساس حکم نخست وزیرعراق، سرتیپ ستاد ” رياض القصيري ” به
عنوان فرمانده نیروی زمینی به عنوان جانشین سرتیپ ستاد ” علي غيدان” منصوب
شد و ” سرتیپ ستاد ” قاسم المحمدی ” نیز به عنوان جانشین ” رشید فلیح ” به 
سمت فرمانده تیپ هفتم وابسته به عملیات الجزیره منصوب شد.

حیدر العبادی همچنین حکم های دیگری را برای برکناری برخی از افسران و درجه داران نظامی از سمت هایشان صادر کرد.

بر اساس این گزارش، حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق و فرمانده کل
نیروهای مسلح این کشور روز گذشته دستور برکناری 26 نفر از فرماندهان نظامی ،
بازنشسته شدن ده نفر از افسران و انتصاب 18 نفر دیگر در سمت های جدید در
وزارت دفاع را صادر کرد.

منبع : العالم