به گزارش ادیان نیوز، آنچه که در پی می‌آید دسته عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) توسط شیعیان هندی در شهر “تورتنو”ی کانادا می‌باشد : منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، آنچه که در پی می‌آید دسته عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) توسط شیعیان هندی در شهر “تورتنو”ی کانادا می‌باشد :


منبع : ابنا