راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

نویسنده :  سیدباقری سیدکاظم*
 
* پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 
چکیده:

چکیده فارسی:
مقاله حاضر در پی بررسی عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم است که رسالت انبیا را اقامه قسط توسط مردم بیان می کند. با عدالت سیاسی از وجود توازن، رعایت قانون و توزیع مطلوب قدرت میان شهروندان سخن به میان می آید و ارزشی است که با فراگیرشدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می شود.

قرآن کریم، کتابی است برای همه زمان ها و مکان ها، راهبردها و خط مشی های عدالت را بیان کرده است، این راهبردها، دارای اصولی پیشینی مانند همراهی عدالت فردی و اجتماعی، مبارزه با ظلم و عدالت طلبی است که نقشی تاثیرگذار در برداشت ها دارند. بر اساس آیات، مبانی و منطق کلام الهی، راهبردهای عدالت سیاسی را می توان در مواردی چون مسوولیت و نظارت همگانی، تکافل و همیاری سیاسی، شایسته سالاری و مشورت، رصد کرد.

چکیده عربی:
تسعی هذه المقاله الی دراسه العداله السیاسیه من وجهه نظر قرأنیه وتبین إن رساله الإنبیاء هی إقامه العداله والقسط بین الناس ویتزامن الحدیث عن العداله السیاسیه عن وجود عملیه التوازن ورعایه قانون التوزیع المطلوب للقدرات والإمکانیات بین المواطنین وسوف یأخذ الاستحقاق الشمولی الذی ینظم امور المجتمع وربطه بالقدرات الموجوده بالتناسب مکانه الطبیعی ویؤدی بجداره حقوق المواطنه.

ان القرآن الکریم هو کتاب سماوی لجمیع الأزمنه والأمکنه وأوضح من خلال آیاته الشریفه الطرق والآلیات العداله ومن الواضح فإن هذه الآلیات لها اصول أولیه من قبیل مواکبه العداله الفردیه والإجتماعیه فی مسیر واحد ومجابهه الظلم وطلب العداله والتی تعلب دورا مهما فی الإنطباعات والاستنتاجات ویمکن علی اساس الآیات تلک رصد القواعد ومنطق الکلام الإلهی وطرق العداله السیاسیه فی موارد من امثال المسؤولیه والإشراف الجماعی والتکافل والتضامن السیاسی والجداره الحاکمه والاستشاره.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: عدالت سیاسی، راهبردهای سیاسی اجتماعی، نظارت همگانی، مشورت، تکافل، شایسته سالاری (کلیدواژه عربی: العداله السیاسیه، الطرق والاسالیب السیاسیه – الإجتماعیه، الإشراف الجماعی، الإستشاره، التکافل، الجداره الحاکمه)

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.