تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تکریم مهمان و جلوه آن در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران

نویسندگان:  ولیزاده اوغانی محمدباقر, ولیزاده اوغانی اکبر

چکیده:

چکیده فارسی:
تکریم مهمان یکی از مولفه های اخلاق اسلامی بوده و در بسیاری از کتب اندیشمندان، آیات و روایات اسلامی بر آن تاکید شده است. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانه های سنتی ایران، می توان توجه به تکریم و بزرگداشت مهمان را در آن به شکل ملموسی مشاهده کرد.

هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی جلوه یکی از مولفه های اخلاق اسلامی یعنی تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. ابتدا از طریق شیوه های تحقیق کتابخانه ای، مفهوم تکریم مهمان از کتب برخی صاحب نظران، اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی استخراج شده، سپس جلوه تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چکیده عربی:
إن إکرام الضیف هو أحد أصول الأخلاق الإسلامیه حیث تم التأکید علیه فی الکثیر من مؤلفات العلماء والآیات والأحادیث الإسلامیه. و لو أمعنا النظر فی الهیکل المکانی للمنازل التقلیدیه فی إیران لوجدنا فیها ما یدل علی الاهتمام بإکرام الضیف وتقدیره بشکل ملموس.

الهدف من تدوین هذه المقاله هو دراسه و تحلیل مظاهر أحد الأصول الأخلاقیه الإسلامیه، أی إکرام الضیف فی الهیکل المکانی للمنازل التقلیدیه فی إیران، ومنهج البحث الذی اتبعه الباحثان هو نظری – تحلیلی إذ قاما فی بادئ الأمر باستکشاف مفهوم إکرام الضیف اعتمادا علی مؤلفات بعض العلماء والمفکرین والآیات والأحادیث الإسلامیه عن طریق مناهج بحث مکتبیه، ثم تطرقا إلی دراسه و تحلیل مظاهر إکرام الضیف فی الهیکل المکانی للمنازل التقلیدیه فی إیران.
 
کلید واژه:
کلیدواژه فارسی: اخلاق و معماری، تکریم مهمان، خانه های سنتی (کلیدواژه عربی: الأخلاق والفن المعماری، إکرام الضیف، المنازل التقلیدیه)

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.