تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان بن حنیف در خصوص توسل

نویسندگان:  عبدالملکی محسن, فرمانیان مهدی
 
چکیده:

چکیده فارسی:
عثمان بن حنیف از جمله اصحاب پیامبر اکرم (ص) است که دو روایت با موضوع توسل را نقل نموده است. این دو روایت از جهت رجالی خالی از اشکال است. از جهت درایی و دلالی نیز بر جواز و وقوع سه نوع توسل دلالت می کند: توسل به دعای پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات و پس از حیات حضرتش، توسل به ذات پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات و پس از حیات آن حضرت و توسل به جاه و مقام پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات و پس از حیات ایشان.

وهابیان در میان موارد مذکور تنها توسل به دعای آن حضرت در زمان حیات ایشان را جایز دانسته، سایر موارد را نامشروع و بدعت می دانند. بر این اساس آنها تلاش کرده اند با طرح شبهات رجالی و دلالی درباره این دو روایت، آنها مخدوش نموده و راه استفاده را بر مخالفان عقیده خود ببندند. مقاله حاضر در صدد است با نقد و بررسی این شبهات، صحت سند و دلالت این هر دو روایت را اثبات نماید.

چکیده عربی:
یعد عثمان بن حنیف من جمله الاصحاب المروی عنهم فقد نقل الرجل روایتین تتعلقان بموضوع التوسل بالنبی الاکرم (ص) تامتان سندا و تشیران – دلاله – الی ثلاثه انواع من التوسل: ۱. التوسل بدعاء النبی (ص) حیا و میتا، ۲. التوسل بذاته (ص) حیا و میتا، ۳. التوسل بمنزلته و مقامه (ص) حیا و میتا کذلک.

الا ان الوهابیه لم تعترف الا بنوع واحد من التوسل المتمثل بالتوسل بدعائه فی حیاته (ص) خاصه معتبره التوسلات الاخری بدعه فی الدین و مجانبه للشریعه یجب التنزه عنها، الامر الذی دعاهم لاثاره مجموعه الاشکالات أمام الروایتین سندا و دلاله لسد الطریق و إیصاد الباب أمام مخالفیهم، و قد تعرض المقال الحاضر للبحث و الاجابه عن تلک الشبهات و التساؤلات و النقود المثاره مثبتا صحه الروایتین سندا و تمامیتهما دلاله.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: توسل، روایت رجل ضریر، روایت رجل اعمی، عثمان بن حنیف، شبهات وهابیان (کلیدواژه عربی: روایه الرجل الضریر، روایه الرجل الاعمی، عثمان بن حنیف، شبهات الوهابیه، شبهات الالبانی، التوسل، شبهات ابن تیمیه علی التوسل)

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.