دولت آذربایجان مانع راهپیمایی شیعیان این کشور شد

به گزارش ادیان نیوز، «ائلچین مناف اف» قائم مقام
دبیر کل حزب اسلام آذربایجان روز گذشته از درخواست این حزب برای برگزاری
راهپیمایی اعتراض آمیز و مخالفت استانداری پایتخت این کشور با این درخواست
خبر داد.

وی ضمن بیان این مساله گفت: دولت از فراهم
آمدن امکان برای نشان دادن توان نیروهای اسلامگرا و طرفداران حزب اسلام
هراس دارد چرا که دولت از گسترده‌تر شدن این اعتراضات می‌ترسد.

قائم مقام دبیر کل حزب اسلام آذربایجان گفت:
این حزب از دولت خواست تا در ۱۰ روز دیگر اجازه برگزاری راهپیمایی دهد که
این مساله با مخالفت دولت مواجه شده است. آن‌ها دلیل مخالفت خود را برگزاری
راهپیمایی دیگری در‌‌ همان روز و در‌‌ همان مکان اعلام کرده‌اند، این در
حالی است که تحقیقات ما نشان می‌دهد که این تنها بهانه است و این حزب در
خواسته خود برای راهپیمایی مصر است.

حزب اسلام اعلام کرده بود که با توجه به
فشارهایی که نسبت به این حزب و اعضای آن وارد می‌شود، قصد برگزاری این
راهپیمایی را دارد. همچنین یکی از مطالبات عمده این راهپیمایی آزادی دبیر
کل حزب و سایر زندانیان دیندار بود.

منبع : ابنا

شاید دوست داشته باشید