تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

خیانت و دزدی، صفات برجسته مشایخ کلیسای عمانوئیل

به گزارش ادیان نیوز، بر اساس افشاگری این عضو جدا شده از کلیسا، دو صفت امانت و صداقت، به طور کلی از میان مشایخ کلیسا رخت بربسته بوده است.
وی نوشته است، وضعیت به قدری در این کلیسا به سمت خلاف پیش رفته بوده است که معترض به این وضعیت، به عنوان فردی ساده لوح و بی اطلاع از وضع کلیسا، قلمداد می شده است.
تطبیق گفتار و رفتار واعظین کلیسا با مسیحیت واقعی، از جمله خواسته های این فرد از کشیشان کلیسا است.
وی در رابطه با فساد مالی موجود در کلیسا، به یک مصداق اشاره کرده است که طی آن، یکی از اعضای هیئت مشایخ کلیسا، هدایای ایرانیان مقیم آمریکا را تصاحب کرده و به کلیسا تحویل نداده بود.
بنا به نوشته های این فرد، شخص مذکور که نقش اصلی را در تدوین احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران بر عهده داشته است، از این بابت نیز، دستمزد قابل توجهی را از کلیساهای پروتستانی ایران اخذ کرده بود.
اختلاف هیئت مشایخ، بر سر مفاسد اقتصادی تا آنجا پیش رفته بوده که شبان کلیسای عمانوئیل و رئیس شورای کلیساهای انجیلی ایران، از طرف برخی از اعضای مشایخ کلیسا، تهدید به آبروریزی شده بودند.
گفتنی است، کلیساهای پروتستانی ایران که خود را از دریافت کمک های خارجی مبرا معرفی می کنند، کمک های آشکار و پنهان فراوانی را از دولت ها و سازمان های مسیحی خارجی دریافت می کنند، که در مواردی این کمک ها، به کلیسا واصل نمی شود و توسط صاحب نفوذان کلیسا، به جیب شخصی آن ها می رود.
منبع: رهپویان هدایت
شاید دوست داشته باشید