نویسندگان:  جمشيدي ها غلامرضا, رضواني روح اله چکیده : شناخت عوامل دگرگونی‌های تاریخی – اجتماعی، همواره از دغدغه­ های اندیشمندان بزرگ تاریخ بوده است اما دانشمندان درباره مبانی و رویکردهای ممکن به این تحولات اختلاف دارند. پس از رنسانس دو دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری و دیدگاه جامعه‌نگری درغرب، مباحث دگرگونی تاریخی و اجتماعی را تحت تأثیر […]

نویسندگان:  جمشيدي ها غلامرضا, رضواني روح اله

چکیده :

شناخت عوامل دگرگونی‌های تاریخی – اجتماعی، همواره از دغدغه­ های اندیشمندان بزرگ تاریخ بوده است اما دانشمندان درباره مبانی و رویکردهای ممکن به این تحولات اختلاف دارند. پس از رنسانس دو دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری و دیدگاه جامعه‌نگری درغرب، مباحث دگرگونی تاریخی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند؛ اما براساس مبانی قرآنی، دگرگونی تاریخی مبدأ هستی‌شناسانه‌ و وجود شناسانه ویژة خود را دارد.

بنابراین نقش عوامل غیبی درتغییرات تاریخی و اجتماعی جایگاهی خاص می­یابد. از منظر قرآن پاره­ای از دگرگونی­های تاریخی در پیوند با رفتارهای انسان است و این رفتارها به نوبة خود متأثر از نوع غایت­نگری، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، جهان بینی و اراده انسانی است.

کلیدواژه : قرآن؛ قانونمندی تاریخ؛ دگرگونی تاریخی؛ عوامل غیبی؛ علیت تاریخی