هنر و زیباشناسی فمینیسم

نویسنده:  چراغی کوتیانی اسماعیل*
 
* موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 
چکیده:

چکیده فارسی:
فمینیسم جنبشی است که با داعیه دفاع از حقوق زنان در حوزه تمدنی غرب و با بهره گیری از اصول و مبانی آن، پای به عرصه اندیشه های سیاسی و اجتماعی نهاد و کوشید تا در ساحت های گوناگون زندگی اجتماعی، غبار غربت از چهره زنان بشوید و با واکاوی عوامل فرودستی آنان، به مبارزه با این عوامل بپردازد و با همین هدف، به نقد و بررسی تاریخ هنر و زیباشناسی همت گماشت.

نکته محوری فمینیست ها شناخت تحلیل زندگی فرهنگی با توجه به تمایز جنسی مرد و زن است. پرسش عمده آنان این است که چرا زنان در تاریخ هنر جایگاهی ندارند؟ از نظر آنها، تاریخ هنر و زیباشناسی، هیچ گاه هنر زنان را به رسمیت نشناخته و با ترویج اندیشه ها و اتخاذ سیاست های خاص، بر نادیده گرفتن خلاقیت هنری زنان، تاکید کرده است و به جای آن، با موضوع قرار دادن بدن زنان برای آفرینش های هنری، به فرودستی زنان دامن زده است.

فمینیست ها برای مقابله با تاریخ هنر مردمحور، از راهکارهای مختلفی در خلق آثار هنری استفاده کرده و با نقد فلسفه و تاریخ هنر سنتی زمینه حضور بیشتر زنان را در عرصه های گوناگون هنری فراهم ساخته اند، اما هنر فمینیستی به دلیل بی توجهی به شخصیت حقیقی زن و عدم واقع گرایی و نیز افراطی گری در ارائه راهکارها، نه تنها به کاهش ستم به زنان در عرصه هنر کمک نکرده، بلکه زمینه ساز ظهورگونه های دیگر از ستم بر زنان شده است.

چکیده عربی:
إن النزعه النسویه (فمینیزم) هی حرکه نشأت فی الحضاره الغربیه بدعوی الدفاع عن حقوق المرأه، وتغلغلت فی مضمار الفکر السیاسی والاجتماعی من خلال اعتمادها علی أصول الأنوثه ومبانیها، وحاولت انتشال النساء من غیاهب الظلام فی مختلف مجالات الحیاه الاجتماعیه، وکافحت عوامل تحقیر المرأه عبر تحلیلها لهذه العوامل، وبهذا الهدف قامت بنقد تحلیل تأریخ الفن ومعرفه الجمال.

النقطه المحوریه لأتباع هذه النزعه هی معرفه تحلیل للحیاه الثقافیه فی إطار التباین الجنسی بین الرجل والمرأه، والسؤال الأساسی الذی یطرحونه هو: لماذا لا تتمتع النساء بمنزله فی تأریخ الفن؟ فهم یعتقدون أن تأریخ الفن ومعرفه الجمال لم یعترفا بفن النساء بشکل رسمی مطلقا، وکذلک فقد أکدا علی إهمال الابداع الفنی للنساء من خلال ترویج أفکار وبرامج خاصه، وبدلا عن ذلک تشبثوا بوضاعه المرأه بتسخیر جسمها للابداعات الفنیه.

ولکی یواجهوا تأریخ الفن المرتکز إلی الرجل، اعتمدوا علی سبل مختلفه فی ابداع الآثار الفنیه، وعن طریق نقد الفلسفه وتأریخ الفن التقلیدی مهدوا الأرضیه لحضور المرأه فی جمیع المجالات الفنیه. ولکن الفن النسوی لم یکن مجدیا لتقلیل مستوی الظلم الذی تعانی منه المرأه فی مجال الفن، بل أدی إلی تمهید الأرضیه لظهور أنواع أخری من هذا الظلم، وذلک بسبب عدم اکتراثه بالشخصیه الحقیقیه للمرأه ولبعده عن أیه رؤیه واقعیه ونظرا لتطرفه فی طرح سبل الحل.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: هنر، زیباشناسی، فمینیسم، نبوغ، زیبا، والا (کلیدواژه عربی: الفن، معرفه الجمال، النسویه (فمینیزم)، النبوغ، الجمال، السمو)

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.