تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

در آینده ای نزدیک، هیچ مسلمانی در میانمار یافت نخواهد شد!

به گزارش ادیان نیوز، پوتون نیا می گوید در چند هفته
گذشته روند فرار مسلمانان روهینگیا اضافه شده و اگر اوضاع به همین ترتیب
ادامه یابد، دیگر هیچ خانواده مسلمانی در منطقه نمی ماند.

هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار مسلمان
روهینگیایی از ترس نفرت افکنی بوداییان افراطی و همچنین قوانین سرسختانه
حکومت میانمار، در دو سال گذشته خانه و کاشانه خود را رها کرده اند. برطبق
آمارهای بنیاد پروژه آراکان که وظیفه اطلاع رسانی در مورد اتفاقات مسلمانان
این کشور را برعهده دارد، بیشتر این افراد با قایق کشور را ترک کرده اند.
این بنیاد می گوید فقط از ۱۵ اکتبر، ۱۵هزار مسلمان فرار کرده اند که دو
برابر پارسال است.

بنیاد آراکان می گوید نقشه دولت میانمار در استان مسلمان نشین راخین این
است که آنقدر ترس و نفرت ایجاد نماید تا هیچ یک از ۳/ ۱ میلیون مسلمان این
منطقه، باقی نماند.

در دو ماه گذشته دست کم چهار مرد مسلمان آنقدر شکنجه شده اند که مرده
اند. مقامات امنیتی میانمار دست و پای آنها را شکسته، اندام تناسلی آنها را
سوزانده و اجساد آنها را به رودخانه انداخته اند. همه اینها به خاطر ایجاد
وحشت در میان مسلمانان است. سربازان بدون هیچ بهانه ای مردان روستاها را
کتک زده و بازداشت می کنند.

همه این اتفاقات درحالی رخ می دهد که طبق قانون جدید، مسلمانان استان
راخین اصلاً میانماری محسوب نمی شوند. در حالی که آنها چندین قرن است در
این منطقه زندگی می کنند. هم اکنون ۱۴۰ هزار مسلمان آواره در کمپ های بسیار
نامناسب، توان پرداخت رشوه به ماموران را هم ندارند تا دست کم جانشان را
بردارند و بگریزند. بسیاری از آنها در چندصدمتری خانه ها و مدارس قدیمی خود
زندانی هستند درحالی که نمی توانند کودکان خود را به مدرسه بفرستند.

به نظر می رسد اگر سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، ایالات متحده
آمریکا و دیگر نهادهای بین المللی هرچه زودتر فکری به حال مسلمانان
روهینگیا نکنند، پیش بینی ناخدای پیر به حقیقت خواهد پیوست؛ هیچ مسلمان
روهینگیایی در میانمار باقی نخواهد ماند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.