به گزارش ادیان نیوز، در پي حمله شهرك نشين هاي صهيونيست به منطقه اي در شرق البيره در كرانه باختري كه با ايستادگي فلسطيني ها مواجه شدند، نظامیان رژيم اشغالگر وارد عمل شدند و براي حمایت از شهرك نشينان، ساکنان منطقه را با گاز اشك آور هدف قرار دادند. به گفته منابع محلي فلسطيني، شهرك […]

به گزارش ادیان نیوز، در پي حمله شهرك نشين هاي صهيونيست به منطقه اي در شرق البيره در كرانه باختري كه با ايستادگي فلسطيني ها مواجه شدند، نظامیان رژيم اشغالگر وارد عمل شدند و براي حمایت از شهرك نشينان، ساکنان منطقه را با گاز اشك آور هدف قرار دادند.

به گفته منابع محلي فلسطيني، شهرك نشينان می خواستند يكي از جوانان فلسطيني را بربایند.
در این درگیری ها نظاميان اشغالگر در داخل شهر البيره با جوانان فلسطيني درگير شدند و فلسطيني ها نيز با پرتاب سنگ در برابر اشغالگر از خود دفاع كردند.
در همين حال، نظاميان رژیم صهیونیستی به منطقه ای در مرکز رام الله  حمله کردند و شهروندان فلسطيني را با گلوله هاي حاوي گاز اشك آور هدف قرار دادند.
نظاميان صهيونيست یکی از جوانان فلسطيني را که با گلوله مجروح شده بود، بازداشت کردند.
منبع: العالم