تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)

نویسنده : دکتر وحید جبارزاده ، هادی حسین نیا ، محمد مهدی علی تبار بائی

چکیده :

امروزه توسعه از جایگاه بالایی برخوردار است، به گونه‌ای که از شاخص‌های تفکیک و تشخیص کشورهای پیشرفته از عقب مانده به شمار می‌آید که یکی از ابعاد آن، توسعه فرهنگی است.
«امام خمینی» (ره)، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکران در تاریخ معاصر ایران، فرهنگ را پایه‌ای برای مسائل سیاسی و اقتصادی می‌دانند. از نظر ایشان، در مباحث مربوط به ایران، از هر موضوعی آغاز کنیم، ناگریز به بحث فرهنگ کشیده می‌شویم.

در این مقاله، به ابعادی از توسعه فرهنگی اشاره شده است که هر یک دارای سه ویژگی است:
۱. از دیدگاه «امام» (ره) دارای اولویت و اهمّیت هستند.
۲. برآمده از توسعه فرهنگی بوده و معلول آن به شمار می‌آیند.
۳. بر توسعه فرهنگی تأثیرگذارند و نیز در سرعت رشد آن مؤثّر می‌باشند.

کلیدواژه : امام خمینی (ره)؛ توسعه؛ فرهنگ؛ تعالی؛ انحطاط

شاید دوست داشته باشید