به گزارش ادیان نیوز، مرد فلسطینی رونوشتی از قرآن را نشان می دهدکه هنوز در درون مسجدی در حال سوختن است. این قرآن ها توسط ساکنان اسرائیلی در المغایر، واقع در کرانه باختری اشغالی نزدیک شهرک یهودی نشین شیلو عباس، به آتش کشیده شده بود. منبع : شفقنا

به گزارش ادیان نیوز، مرد فلسطینی رونوشتی از قرآن را نشان می دهدکه هنوز در درون مسجدی در حال
سوختن است.
این قرآن ها توسط ساکنان اسرائیلی در المغایر، واقع در کرانه باختری
اشغالی نزدیک شهرک یهودی نشین شیلو عباس، به آتش کشیده شده بود.

منبع : شفقنا