به گزارش ادیان نیوز، این مطالعات ویژه که با هدف بررسی نقش دین در ساختار اجتماعی وین، توسط مرکز ویرل اتریش انجام شد: نشان داد که در طول 30 سال آینده تنها 30 درصد از شهروندان پایتخت را مسیحیان کاتولیک تشکیل خواهند داد و تعداد مسلمانان به 21 درصد افزایش یابد. محققان مرکز مذکور بیان […]

به گزارش ادیان نیوز، این مطالعات ویژه که با هدف بررسی نقش دین در ساختار اجتماعی وین، توسط
مرکز ویرل اتریش انجام شد: نشان داد که در طول 30 سال آینده تنها 30 درصد
از شهروندان پایتخت را مسیحیان کاتولیک تشکیل خواهند داد و تعداد مسلمانان
به 21 درصد افزایش یابد.

محققان مرکز مذکور بیان کردند: در حال حاضر 41
درصد از شهروندان وین کاتولیک ها، 4 درصدپروتست ها، 9 درصد  ارتدوکس ، 12
درصد  مسلمانان ، 5 درصد یهود ، 30 درصد بی دینان و 3 درصد را پیروان ادیان
دیگر تشکیل می دهند.
لازم به یادآوری است که کنفرانس ادیان با حضور
محققان و دانشمندان بین المللی در روزهای 20 و 21 نوامبر برگزار گردید و
روابط دین در زندگی عمومی شهروندان را مورد بررسی قرار داد.
منبع : شفقنا