سیاستگذاری امور فرهنگی کشور از دیدگاه امام خمینی(ره)

نویسندگان : ناصر جمالزاده ، میثم آقادادی

چکیده :

سیاستگذاری کلان در زمینه امور فرهنگی کشور که منجر به رشد و توسعه برنامه‌های فرهنگی با مضامین اسلامی و خودی و نه وارداتی شود، نیازمند مبانی نظری قوی خواهد بود. تبیین این سیاست‌ها از دیدگاه امام خمینی(ره) با بررسی آراء و نظرات ایشان کمک مؤثری به حل مشکلات فرهنگی خواهد کرد. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در پی آن است که با بررسی نظرات امام خمینی در صحیفه امام و با تأکید بر وصیت‌نامه‌ سیاسی الهی ایشان مؤلفه‌های سیاستگذاری امور فرهنگی کشور را استخراج کند. در این پژوهش به اختصار تلاش می‌شود به این سؤالات پاسخ داده شود: ۱.امام خمینی چه تعریفی از فرهنگ ارائه می‌دهند؟ ۲. با توجه به لزوم شناخت فرهنگ بیگانه، رهبر انقلاب چه ویژگی‌هایی را برای فرهنگ غیرخودی برمی‌شمرند؟ ۳. چه پیشنهادهایی را می‌توان برای سیاستگذاری کلان امور فرهنگی براساس نظرات امام خمینی استخراج کرد؟

کلیدواژه : امام خمینی(ره)؛ سیاستگذاری؛ امور فرهنگی؛ اسلام؛ استعمار

شاید دوست داشته باشید