موعود و آخرالزمان در دین زرتشتی

نویسنده: آصف آگاه،سید حسن؛   

چکیده :

سوشیانس یا سوشیانت نام عمومی سه پسر زرتشت است که در آخرالزمان از نطفه وی متولد می‌شوند. این سه موعود زرتشتی یعنی هوشیدر، هوشیدرماه و سوشیانس در آخرالزمان هریک در سر هزاره‌ای ظهور می‌کنند تا اوضاع نابسمان جهان و مردمان را سامان بخشند. نام سوشیانس، به‌خصوص به آخرین منجی و موعود تخصیص یافته که آخرین مخلوق اهورامزدا نیز خواهد بود .

کلیدواژه: موعود ،زرتشت ،هوشیدر ،هوشیدرماه ،سوشیانس ،آخرالزمان ،هزاره ،استوت ارته ،شوشیانت ،بی‌مرگان و جاودانان ،بهرام ورجاوند ،پشوتن

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.