مهدویت و جایگاه آن در چشم انداز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد آینده پژوهی)

نویسنده :  کارگر رحیم
 
چکیده:

چکیده فارسی:
«آینده پژوهی» به عنوان یکی از حوزه های مطالعاتی، این رسالت را بر عهده دارد که مدیریت آینده جهان را ترسیم سازد. بر همین مبنا است که رهبران جوامع با در نظر گرفتن عوامل مختلف (ایده ها، آرزوها، فرصت ها، تهدیدها و استعدادها) و برای رسیدن و تعیین درست آینده، سندهایی را با عنوان «چشم انداز» تنظیم می کنند. بر این اساس، چشم انداز، بیان سازمان یافته ای است در مورد حرکت از حال به سوی آینده و از وضع موجود به وضع مطلوب.

یکی از ضرورت های جامعه دینی ما تدوین سند چشم انداز فرهنگی بر اساس مهدویت است. نگاه مبتنی بر این باور، ضمن ارائه تصویری مطلوب و آرمانی و قابل دستیابی از ارزش ها و باورهای فراروی جامعه، بیانگر این نکته است که آینده ای مبتنی بر عدالت و حاکمیت توحید در سراسر جهان در انتظار ماست.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که متضمن چشم انداز فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است؛ موعودگرایی و مهدویت را به طور شایسته و بایسته مورد توجه قرار نداده است که این کمبود را می توان با تدوین سند چشم انداز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مهدویت را جبران نمود.

ترسیم مبانی مهدویت به عنوان چشم انداز فرهنگی، در واقع نویدبخش تحقق ارزش هایی است که با ظهور حضرت مهدی (عج) محقق می شود که اهم آن عبارتند از: کرامت آدمی و بازگشت به فطرت و پاک نهادی، آزادی واقعی، حاکمیت ارزش های اخلاقی، بالندگی عملی و … در این جهت لازم است قرار فرهنگی در شهر مقدس قم شکل گرفته و عهده دار تدوین چشم انداز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گردد.

چکیده عربی:
مما لاشک فیه فإن «الدراسات المستقبلیه» تشکل واحده من المجالات التحقیقیه والمعرفیه وأخذت علی عاتقها مسؤولیه ترسیم وتبیین المستقبل الذی سیؤول إلیه العالم، وعلی اساس هذه الرؤیه والإتجاه فقد قام قیادات المجتمعات ومن خلال الأخذ بنظر الإعتبار العوامل المختلفه (القناعات، الآمال، الفرص، التهدیدات، الإمکانیات) ولاجل الوصول ورسم صوره صحیحه عن المستقبل بتنظیم وثائق بعنوان «المرتقبات» وعلیه فإن تلک المرتقبات والتوقعات أصبحت هی بیان ومنحنی ومسیر منتظم للحرکه من الحال الی المستقبل ومن الوضع الموجود الی الوضع المطلوب.

ومن الطبیعی فإن واحده من الضروریات الأساسیه للمجتمع الدینی هی کتابه المرتقبات الثقافیه اعتمادا علی المهدویه. وبطبیعه الحال فإن الرؤیه التی تبتنی علی هذه العقیده تقدم من جانب تصور وترسم صور مطلوبه مثالیه ومن الممکن تحققها والعمل به فی ظل المجتمع الفاضل وفی جانب آخر فهی توضح نقطه مفادها ان المستقبل الذی سیکون بإنتظارنا هو مستقبل قائم علی العداله والحاکمیه التوحیدیه فی جمیع اصقاع المعموره. وبالطبع فإن الرؤیه المستقبلیه للجمهوریه الأسلامیه الإیرانیه والتی تتضمن المرتقبات الثقافیه والسیاسیه والإجتماعیه والإقتصادیه لم تول أهمیه وعنایه خاصه لمسأله الموعودیه والمهدویه بالشکل المطلوب والمناسب ویمکن رفع هذه النقیصه بواسطه کتابه وثیقه للمرتقبات الثقافیه لها یکون اساسها ومرتکزها الرئیسی هو المهدویه.

وفی الواقع فإن المرتقبات الثقافیه التی أعتمدت علی الأسس والقواعد المهدویه هی بارقه آمل وباعثه علی التفاؤل لتحقیق القیم المتعالیه وإنزالها علی أرض الواقع وتصبح حقیقه ملموسه وذلک بظهور موعود الإنسانیه وآملها الحقیقی الإمام المهدی (عج) ومن أهمها هی الکرامه الآدمیه والعوده الی الفطره السلیمه والحریه الواقعیه وحاکمیه القیم الأخلاقیه والرقی العملی وغیرها من الصفات المتمیزه وفی هذا الخصوص یجب ان یتبلور ویتشکل وینظم القرار والدستور الثقافی من مدینه قم ویکون بالتالی المسؤول فی کتابه المرتقبات والرؤی المستقبلیه الثقافیه للجمهوریه الإسلامیه.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: چشم انداز، چشم انداز فرهنگی، مهدویت، آرمانگرایی (کلیدواژه عربی: المرتقبات، المرتقبات الثقافیه، المهدویه، المدینه الفاضله)

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید